NEWS

SDGs/時事研究ーー神戸新聞に掲載されました

2020.04.01 中学校 高校 普通科 高校 音楽科

社会科の選択科目・時事研究が、神戸新聞の「ニュース解く説く」に掲載されました。
(Web版) https://www.kobe-np.co.jp/rentoku/toktok/202003/0013230733.shtml

324fec97b642f3bacb85854cb4792ab6-1024x516.jpg