NEWS

保健体育科「チャレンジ動画」vol.1(ダンス)

2020.04.17 中学校 高校 普通科 高校 音楽科

休校中における全校生徒の運動不足解消のために、保健体育科から「チャレンジ動画」vol.1(ダンス)を

ロイロノートに配信しました。次回のvol.2も計画しています。

IMG_0348.jpg